Соціальні гарантії та пільги для учасників бойових дій та членів іх сімей       

Інформація станом на 30.05.2023р.

Соціальні гарантії та пільги для учасників бойових дій -

                                         Захисників та Захисниць України.                               

                              Закон України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 Статус

Пільга

Стаття

Джерело фінансування

Учасник бойових дій

 

 

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація

 стаття 12

 

 

 

державний/місцевий бюджет

 

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування

стаття 12

 

 

державний бюджет

75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами),твердим паливом та скрапленим балонним газом

стаття 12

 

 

державний бюджет

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних маршрутах

стаття 12

 

 

місцевий бюджет

безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою

стаття 12

 

 

державний бюджет

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи

стаття 12

 

 

державний бюджет

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік

стаття 12

 

 

державний\місцевий бюджет

 першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом

стаття 12

 

 

місцевий бюджет

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків 

стаття 12

 

 

державний /місцевий бюджет

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів

стаття 12

 

 

по місцю проживання

пільга зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства

стаття 12

 

 

державний /місцевий бюджет

позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів та 50 процентна знижка абонементної плати за користування телефоном;

стаття 12

 

 

місцевий бюджет

щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата

стаття 12

 

 

державний бюджет

державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти учасників бойових дій та їх дітей ;

надання:

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти;

безоплатного проживання в гуртожитку;

стаття 12

 

 

державний /місцевий бюджет

 

Соціальні гарантії та пільги

 для членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

 закон України « Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту»

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО(ООС)

 

 Статус

Пільга

Стаття

Джерело фінансування

Член сім’ї загиблого (померлого) Захисника та Захисниці України

 

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація;

езоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

стаття 15

 

 

 

 

державний/місцевий бюджет

50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата), 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб і   твердим  паливом для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення

державний бюджет

позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир

місцевий бюджет

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи

державний бюджет

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час

державний бюджет

позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов

державний/місцевий бюджет

виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення  при умові перебування на квартирному обліку

державний/місцевий бюджет

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків 

місцевий бюджет

першочергове право на вступ до житлово-будівельних  кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів

місцевий бюджет

 

 зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства

 

місцевий бюджет

 позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв'язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів

місцевий бюджет

виплачується одноразова грошова допомога у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї - військовослужбовця

державний \місцевийбюджет

щороку до Дня Незалежності України виплачується разова грошова виплата

державний бюджет

право на державну цільову підтримку для здобуття ними та їх дітьми професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти, 

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти;

безоплатного проживання в гуртожитку;

державний\місцевий бюджет

Соціальні гарантії та пільги для осіб з інвалідністю внаслідок війни

 Закон України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 Статус

Пільга

Стаття

Джерело фінансування

Член сім’ї загиблого (померлого) Захисника та Захисниці України

 

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація;

 безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

стаття 15

 

 

 

 

державний/місцевий бюджет

50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата), 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб і   твердим  паливом для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення

державний бюджет

позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир

місцевий бюджет

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи

державний бюджет

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час

державний бюджет

позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов

державний/місцевий бюджет

виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення  при умові перебування на квартирному обліку

державний/місцевий бюджет

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків 

місцевий бюджет

першочергове право на вступ до житлово-будівельних  кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів

місцевий бюджет

 

 зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства

 

місцевий бюджет

позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв'язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів

місцевий бюджет

виплачується одноразова грошова допомога у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї - військовослужбовця

державний \місцевийбюджет

щороку до Дня Незалежності України виплачується разова грошова виплата

державний бюджет

право на державну цільову підтримку для здобуття ними та їх дітьми професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти, 

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти;

 

безоплатного проживання в гуртожитку;

державний\місцевий бюджет

 

 

Управління соціального захисту населення Червоноградської РДА:

 м.Сокаль, вул.Героїв УПА,11, , каб №3 (1-й поверх), тел: 0257-72066,0257-72067,

м.Радехів,вул.Тарнавського,38(1-й поверх).

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Інформація станом на 2022р.

 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО(ООС)

        Механізм забезпечення учасників АТО (ООС) санаторно-курортним лікуванням визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015№ 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням».

       Дія постанови поширюється на учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або учасників війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та пункту 13статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

        Для забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням передбачена бюджетна програма КПКВ 2505150 „Заходи із психологічної реабілітації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”. 

       За 7 місяців 2021 року управлінням соціального захисту населення Червоноградської РДА  забезпечено санаторно-курортним лікуванням 24 особи з числа учасників бойових дій в зоні АТО(ООС),  правом на психологічну реабілітацію  скористалося 9 учасників АТО(ООС) та їх дружини.

      Безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів з медичними рекомендаціями в порядку черговості забезпечують:

    -учасників бойових дій – не частіше ніж один раз на рік строком на 18-21 день;

    - осіб з інвалідністю внаслідок війни – позачергово щороку строком на 18-21 день;

    -постраждалих учасників Революції Гідності – не частіше ніж один раз на рік строком на 18-21 день;

    - учасників війни – не частіше ніж один раз на два роки строком на 18-21 день.

   Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, путівки до якого оплачуються за рахунок коштів державного бюджету.

   У разі коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

   Для отримання путівки потрібно звертатися до управління соціального захисту населення за:

-  зареєстрованим місцем проживання;

-  фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території).

     Для одержання путівки особи,  повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а для внутрішньо переміщених осіб – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи.

   Для взяття на облік особа, чи її законний представник подають:

-заяву;

-медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о (надається всіма закладами охорони здоров’я на підставі рішення санаторно-курортної відбіркової комісії або лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) для одержання путівки на санаторно-курортне лікування або оздоровлення до санаторію-профілакторію);

-копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

-документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

        Під час подання копій документів, особи надають їх оригінали для огляду.

      Тобто відтепер особа зможе самостійно обрати санаторій для оздоровлення, після цього звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації, де перевіряється заклад на відповідність встановленим вимогам. Після цього укладається тристороння угода (підрозділ соцзахисту – санаторій – учасник АТО), яка передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги.

        Психологічна реабілітація поширюється на наступні категорії осіб:

- учасники АТО (ООС) та їх дружини;

- постраждалі учасники Революції Гідності та їх дружини;

- учасники війни АТО (ООС) та їхні дружини;

- особи з інвалідністю внаслідок війни та їх дружини;

- члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС) та Революції Гідності.

Загалом інформаційно-консультативні послуги щодо соціальних гарантій та пільг учасників АТО(ООС) можливо отримати за контактами:

 

Управління соціального захисту населення Червоноградської РДА:

 м.Сокаль, вул.Героїв УПА,11, , каб №3 (1-й поверх), тел: 0257-72066,0257-72067,

м.Радехів,вул.Тарнавського,38(1-й поверх).