Діяльність

Засади діяльностіЧервоноградська районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Червоноградська райдержадміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Червоноградського району, реалізує повноваження, делеговані їй Червоноградською районною радою. Правовий статус Червоноградської райдержадміністрації встановлюється Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України. Райдержадміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України    "Про місцеві державні адміністрації" , "Про державну службу" , "Про запобігання корупції"  та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Основними завданнями райдержадміністрації є:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовка та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодія з органами місцевого самоврядування;

7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Райдержадміністрація діє на засадах:

- відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;

- верховенства права;

- законності;

- пріоритетності прав людини;

- гласності;

- поєднання державних і місцевих інтересів.