Діяльність

Запобігання проявам корупціїКорупція ( від лат. corrumpre – псувати) – протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.

Корупційним правопорушенням  вважається умисне діяння,що містить ознаки корупції,вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке установлено кримінальну,адміністративну,цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

 

Антикорупційне законодавство

                                 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Конституція України від 28 червня 1996 року

                                          ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

 1. «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII
 2. «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII
 3. «Про засади державної антикорупційної політики на 2014-2017 роки»від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII
 4. «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року№ 1698-VII
 5. «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року № 1682-VII
 6. «Про доступ до публічної інформації» 13 січня 2011 року № 2939-VI

                                                КОНВЕНЦІЇ 

 1. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ЕТS 173) від 27 січня 1999 року
 2. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 року
 3. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ЕТS 191) від 15 травня 2003 року
 4. Конвенція ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 року

                      ПОСТАНОВИ Кабінету Міністрів України

 1. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки від 29 квітня 2015 року № 265 
 2. Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»від 25 березня 2015 року № 171
 3. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 13 червня 2000 року  № 950 
 4. Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям від 16 листопада 2011 року № 1195

                                                     НАКАЗИ НАДС

 1. «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 05.08.2016 № 158  

 

 

 

В державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу, а також у державних цільових фондах в обов’язковому порядку утворюються (визначаються) самостійні та функціонально незалежні структурні підрозділи (особи), на які покладаються функції із запобігання та виявлення корупції.

Перелік органів та установ, в яких утворюється уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції, визначений у статті 131 Закону України «Про запобігання корупції».

До основних завдань уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) належить:

1) організація проведення антикорупційних заходів та контроль за виконанням антикорупційного законодавства;

2) організація роботи з управління корупційними ризиками у діяльності органу влади;

3) надання методичної та консультаційної допомоги стосовно антикорупційного законодавства;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню;

5) перевірка стану подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки їх неподання чи несвоєчасного подання;

6) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

7) забезпечення захисту працівників-викривачів, які повідомили про порушення вимог антикорупційного законодавства, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця;

8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення антикорупційного законодавства.

Національне агентство здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб).